Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie placówki

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna  - to forma zajęć wspomagających organizowana na terenie przedszkola, po przeprowadzonych na początku roku szkolnego badaniach przesiewowych. Celem terapii logopedycznej jest kształtowanie poprawnej wymowy pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. 

Spotkania odbywają się 1 razy w tygodniu w małych zespołach, parach bądź indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Jednym z warunków sukcesu w terapii logopedycznej jest aktywny udział rodziców i ich praca z dzieckiem w domu - utrwalanie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału

Zajęcia prowadzone są przez: 

mgr Patrycję Wojtczak

email: p.wojtczak@pm173.elodz.edu.pl

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna - to jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych, które  przeznaczone są dla dzieci, u których po obserwacji wstępnej stwierdzono szczególną potrzebę indywidualnego stymulowania ich dalszego rozwoju poznawczego.

Zajęcia organizowane są po przeprowadzonej diagnozie wstępnej i prowadzone przez nauczyciela z naszego przedszkola, który posiada odpowiednie kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej).

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, w grupach nie większych niż pięć osób. Dzieci w grupie dobierane są z uwzględnieniem podobnych potrzeb rozwojowych.

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie przyszłych niepowodzeń szkolnych

Zajęcia prowadzi:

mgr Rafał  Sabicki

email: r.sabicki@pm173.elodz.edu.pl

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy.

Zajęcia prowadzi:

mgr Rafał  Sabicki, email: r.sabicki@pm173.elodz.edu.pl

mgr Martyna Jońska, email:m.jonska@pm173.elodz.edu.pl

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Przeznaczone są dla dzieci „wycofanych” i nieśmiałych.

Prowadzone zajęcia ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego;
 • pomoc w procesie adaptacji i integracji z grupą;
 • kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych, uwrażliwianie na otoczenie;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami;
 • pomoc w rozładowywaniu napięć;
 • wspieranie mocnych stron;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zakwalifikowanych do zespołów PPP (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, w grupach z uwzględnieniem podobnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia prowadzi:

mgr Aleksandra Strzelczyk

email: a.strzelczyk@pm173.elodz.edu.pl

Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Zajęcia organizowane indywidualne z pedagogiem specjalnym lub w małych grupach mają na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju, kształtowanie kontaktów społecznych i naukę zachowań społecznie akceptowanych, pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych).

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zakwalifikowanych do zespołów PPP (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, w grupach z uwzględnieniem podobnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia prowadzi:

mgr  Rafał Sabicki

email: r.sabicki@pm173.elodz.edu.pl