Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania podsumowujące obserwacje dzieci 3, 4 i 5 letnich oraz wstępną diagnozę gotowości szkolnej. Zebrania odbędą się we wszystkich grupach w piątek 27 października o godz. 17.00

Зустріч з батьками

Запрошуємо на зустрічі з узагальненням спостережень за дітьми 3, 4 та 5 років та попередньою діагностикою готовності до школи. Зустрічі відбудуться у всіх групах у п’ятницю 27 жовтня о год 5 вечора


Dzień Pieczonego Ziemniaka

Szanowni Rodzice,

Już w najbliższy piątek (22.09) w godzinach 15:00-18:00 zapraszamy na Dzień Pieczonego Ziemniaka. Szczegóły na plakacie.

День печеної картоплі

Дорогі батьки,

Цієї п'ятниці (22.09) з 15:00 до 18:00 запрошуємо на День печеної картоплі. 

Деталі на афіші.


Zebranie organizacyjne

Szanowni Państwo

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które we wszystkich grupach odbędą się w czwartek, 7 września o godz. 17.00. Na zebraniach poruszane będą ważne kwestie dotyczące organizacji życia przedszkolnego.

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Dzieci nie biorą udziału w zebraniach. 

організаційна зустріч

Пані та панове

Запрошуємо на організаційні збори, які відбудуться у всіх групах у четвер, 7 вересня о 17.00. На зустрічах обговорюватимуться важливі питання щодо організації життєдіяльності дошкільного закладу.

Будь ласка, доглядайте за своїми дітьми вдома. Діти не відвідують зустрічі.


Dokumenty na rok szkolny 2023/2023

Drodzy Rodzice,  

W celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zapisem dziecka do naszego przedszkola, prosimy o wypełnienie, podpisanie poniższych dokumentów przez obojga Rodziców i dostarczenie ich w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, jednak nie później niż do 08 września 2023 r.  

INFORMACJA/UMOWA   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

WNIOSEK O UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z RELIGII – dla dzieci 5-6 letnich 

ZGODY RODZICÓW  

ZGODA NA KONTO OFFICE 

Dodatkowo Rodzice DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wydrukowanych dokumentów wypełnionych w elektronicznym systemie NABÓR tj. : 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAZNACZONE KRYTERIA 

Документи на 2023/2023 навчальний рік

Дорогі батьки,

Для завершення необхідних формальностей, пов’язаних із зарахуванням дитини до нашого дитячого садка, будь ласка, заповніть та підпишіть наступні документи обома батьками та надайте їх у перший день перебування дитини в дитячому садку, але не пізніше 8 вересня 2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ/ДОГОВІР

РЕГЛАМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧУВАННЯ

ДОВІР НА ЗАБІР ДИТИНИ З ДИТЯЧОГО САДКА

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ ДИТИНИ В ЗАНЯТТЯХ РЕЛІГІЇ - для дітей 5-6 років

ЗГОДА БАТЬКІВ

ЗГОДА НА ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ОФІС

Крім того, батьки НОВОПРИЙНЯТИХ ДІТЕЙ зобов’язані надати всі роздруковані документи, заповнені в електронній системі НАБОРУ, а саме:

ЗАЯВА НА ПРИЙОМ В ДИТЯЧИЙ САДОК

ДОДАТКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДЗНАЧЕНІ КРИТЕРІЇ

 


Spotkania adaptacyjne

UWAGA RODZICE  

W dniach 29, 30 i 31 sierpnia o godz. 17.00 odbędą się SPOTKANIA ADAPTACYJNE dla wszystkich dzieci 3-4 letnich, przyjętych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024.   

Z uwagi na ograniczenia lokalowe każde dziecko może przyjść pod opieką TYLKO jednego rodzica/opiekuna prawnego. Podczas spotkania dzieci będą miały okazję poznać nauczycielki oraz zintegrować się z kolegami i koleżankami z grupy, a Państwo uzyskacie niezbędne informacje związane z pobytem dziecka w przedszkolu. 

Prosimy o zabranie dla dzieci obuwia na zmianę.   

Podczas spotkań adaptacyjnych dyżur będzie pełniła Pani Intendent, u której każdy z Państwa będzie mógł zakupić kartę magnetyczną, umożliwiającą wejście na teren placówki.   

Karta pozwoli również na korzystanie z systemu „Przedszkolak”, w którym zapisywana będzie godzina wejścia i wyjścia dziecka z placówki. W systemie uzyskają Państwo informację nt. wysokości opłat za przedszkole (czas pobytu i wyżywienie).   

Koszt zakupu ww. kart:  

dwie pierwsze – po 15 zł,   

kolejne po 10 zł.   

Prosimy o przygotowanie kwoty adekwatnej do ilości zakupionych kart.   

Karta będzie aktywna przez cały pobyt dziecka w przedszkolu.  

Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej. 

Адаптаційні зустрічі

ДО УВАГИ БАТЬКІВ

29, 30 та 31 серпня о 17.00 відбудуться АДАПТАЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ для всіх дітей 3-4 років, які поступили в наш садок на новий навчальний рік 2023/2024.

Через обмеження кількості місць кожна дитина може супроводжуватися ЛИШЕ одним із батьків/офіційним опікуном. Під час зустрічі діти матимуть можливість познайомитися з вихователями та інтегруватися з однокласниками, а Ви отримаєте необхідну інформацію щодо перебування Вашої дитини в дитячому садку.

Будь ласка, візьміть із собою змінне взуття для дітей.

Під час адаптаційних зборів чергуватиме інтендант, у якого кожен з вас зможе придбати магнітну картку, що дозволяє вхід до закладу.

Також картка дозволить користуватися системою «Przedszkolak», яка фіксуватиме час входу та виходу дитини із закладу. У системі ви отримаєте інформацію про розмір плати за дитячий садок (час перебування та харчування).

Вартість придбання картки:

перші два – по 15 злотих,

далі по 10 зл.

Будь ласка, підготуйте суму, яка відповідає кількості придбаних карток.

Картка буде активною протягом усього перебування дитини в дитячому садку.

Будь ласка, стежте за інформацією, розміщеною на нашому сайті.


Miesiąc wakacyjny SIERPIEŃ – dokumenty

Drodzy Rodzice, 

Aby dopełnić formalności związanej z zapisem dziecka na miesiąc wakacyjny - SIERPIEŃ, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów oraz dostarczenie do przedszkola w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus następujących załączników: 

 1. Wniosku wydrukowanego z systemu Nabór

 2. Informacji zapisu dziecka do przedszkola 

 3. Regulamin korzystania z wyżywienia

 4. Upoważnienie do odbioru dziecka - dzieci nie uczęszczające do PM 173  

Niedostarczenie ww. dokumentów w podanym wyżej terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca w miesiącu SIERPNIU. 

Przyprowadzenie dziecka bez ww. dokumentów wiążę się z nieprzyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.

Відпускний місяць СЕРПЕНЬ - документи

Дорогі батьки,

Для оформлення оформлення зарахування дитини на канікулярний місяць – СЕРПЕНЬ просимо роздрукувати, заповнити, підписати обоє батьків/опікунів та надати до дитячого садка в перший день черги наступні додатки:

 1. Додаток, роздрукований із системи Nabór

 2. Інформація про зарахування дитини до дитячого садка
 3. Регламент вживання страв
 4. Дозвіл забрати дитину - діти не відвідують PM 173

Неможливість доставки вищезазначеного документів у вищезазначений термін буде розглядатися як звільнення з місця в СЕРПНІ місяці.

Приведення дитини без документи пов'язані з недопуском дитини до дитячого садка в цей день.


Zebranie z Rodzicami

 

Zapraszamy na zebranie z Rodzicami, które się odbędzie w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w grupach:

 • Żółtej,
 • Czerwonej,
 • Zielonej,
 • Niebieskiej,
 • Pomarańczowej – dla dzieci, które nie idą do szkoły.

Зустріч з батьками

 

Запрошуємо на Батьківську зустріч, яка відбудеться 19 червня 2023 року (понеділок) за адресою вул. 17:00 в групах:

 • жовтий,
 • червоний,
 • Зелений,
 • синій,
 • Помаранчевий - для дітей, які не ходять до школи.

Piknik Rodzinny

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w naszym przedszkolnym ogrodzie w godz. 15.00-18.00.

сімейний пікнік

Дорогі батьки,

Запрошуємо на Сімейний пікнік, який відбудеться 1 червня 2023 року в нашому садочку за адресою вул. 15.00-18.00.


Dzień Mamy i Taty

Zapraszamy wszystkich Rodziców na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, które odbędą się:

gr fioletowa - 18 maja o godz. 15.30

26 maja:

gr żółta - godz. 10.00
gr czerwona - godz.  13.00
zielona - godz. 10.30
niebieska - godz. 15.00
pomarańczowa - 16.00

День матері та батька

Запрошуємо всіх батьків на урочистості з нагоди Дня матері та батька, які відбудуться:

фіолетова група - 18 травня в 15.30

26 травня:

жовтий - години 10.00
gred - години 13.00
зелений - години 10.30
синій - години 15.00
апельсин - 16.00


Zebranie z Rodzicami

w dniu 9.02.2023 r. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się we wszystkich grupach zebranie podsumowujące I semestr. Zapraszamy.

Зустріч з батьками

9 лютого 2023 року (четвер) о О 17:00 відбудеться засідання підведення підсумків І семестру в усіх групах. Запрошуємо.


Bal Karnawałowy

Szanowni Rodzice,

31 stycznia 2023 r. w naszym przedszkolu odbędzie się Bal Karnawałowy pt. „W świecie zwierząt” z podziałem na II tury:

- o godz. 9:30 dla dzieci z grup żółtej, czerwonej i zielonej;
-o godz. 10:30 dla dzieci z grup niebieskiej, pomarańczowej i fioletowej.

Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

карнавальний бал

Дорогі батьки,

31 січня 2023 року в нашому дитячому садку відбудеться Карнавальний бал під назвою «У світі тварин» поділено на два тури:

- при. 9:30 для дітей жовтої, червоної та зеленої груп;

-при. 10:30 для дітей синьої, оранжевої та фіолетової груп.

Будь ласка, підготуйте дитячий одяг.


Dzień Pieczonego Ziemniaka

W dniu 23 września 2022 roku w godzinach 15:00 - 18:00 odbędzie się Dzień Pieczonego Ziemniaka. na który serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami. Przypominamy, że dzieci nieodebrane z przedszkola nie uczestniczą w pikniku.

День печеної картоплі

23 вересня 2022 року з 15:00 до 18:00 відбудеться День печеної картоплі. на який гостинно запрошуємо всіх дітей з батьками. Нагадуємо, що діти, які не забрані з дитсадка, участі в пікніку не беруть.