Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

Od 01.09.2018 roku w naszym przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Przedszkolna podróż po krainie wartości” opracowany przez Agatę Popławską. Jest to kontynuacja działań w oparciu o wypracowane wspólnie przez dzieci, rodziców i pracowników przedszkola najważniejsze wartości uznane za fundament pracy placówki. Celem projektu jest zaszczepienie w każdym z naszych wychowanków zasad, którymi będą kierować się w życiu, po to, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Rozpoczynając podróż po wartościach każdy przedszkolak otrzyma „Paszport", który będzie mu towarzyszył w trakcie zdobywania kolejnych umiejętności związanych z omawianą wartością. W myśl pedagogiki planu daltońskiego dzieci będą same dokonywały autorefleksji poprzez stworzenie lapbook’a – teczki swoich przemyśleń.


Od 01.09.2018 r. została rozpoczęta realizacja innowacji pedagogicznej (w grupie pomarańczowej) „Zobacz, jaki jestem samodzielny”, która została opracowana przez Elizę Piątkowską w oparciu o założenia pedagogiki planu daltońskiego. Jest to innowacja organizacyjno-metodyczna. Stanowi uzupełnienie realizowanej w przedszkolu innowacji Freblowskiej, jest zgodna z obowiązującą podstawą programową i koncepcją pracy przedszkola.

Podążając za naturalnymi predyspozycjami dziecka stwarzamy mu możliwość do podejmowania takich działań, które będą sprzyjały temu, aby przedszkolak stawał się coraz bardziej samodzielny, potrafił współpracować z innymi dziećmi, uczył się odpowiedzialności za podejmowane działania i rzeczy, z których korzysta.

W odniesieniu do założeń planu daltońskiego sala grupy jest systematycznie wyposażana w kolejne elementy mające na celu ułatwienie dzieciom organizacji i podejmowania działań samodzielnie. Przedszkolaki mają tablicę obecności, dyżurów, współpracy w parach, plan dnia z podziałem na kolory dni tygodnia, zegar ułatwiający zrozumienie upływu czasu oraz sygnalizator (praca samodzielna, w parach, w zespołach) i tygodniową tablicę zadań. Pracują w oparciu o instrukcje, które mobilizują przedszkolaki do wykazania własnej inicjatywy. Na regałach zostały umieszczone fotografie, które ułatwiają dzieciom utrzymywanie porządku


Od 01.03.2018 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna według koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla oraz programu wychowania przedszkolnego „Dar zabawy” autorstwa Ilony Ofis - Korowczyk i Agaty Popławskiej.

Jest to innowacja metodyczno – organizacyjno - programowa w myśl której dominującym materiałem rozwojowym w pracy z dzieckiem są tzw. „Dary zabawy”. Ich prostota i symbolika inspiruje do działania a tym samym wpływa na rozwój wyobraźni, języka, pamięci, pozwala na odtwarzanie własnych doświadczeń angażując przy tym emocje.

Praca z wykorzystaniem darów  daje każdemu dziecku możliwość odkrywania i kształtowania swoich kompetencji oraz rozwijania indywidualnego potencjału. Na zajęciach wg założeń innowacji unika się schematu „wszyscy robią to samo, w tym samym czasie, w ten sam sposób”.

Proponowane w koncepcji rozwiązania organizacyjne sprzyjają rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, pełnienia odpowiedzialności za zadanie, słuchania siebie nawzajem i samodzielności.


Od 01.03.2017 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Jestem Łodzianinem Polakiem i Europejczykiem” autorstwa Ilony Ofis ‑ Korowczyk i Iwony Ludwickiej.

Wymieniona innowacja w opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo z dnia 23.01.2017 r. ŁKO.WNP.5361.4.2017.EOG) spełnia wymagania wynikające z § 4 ust.3  rozporządzenia MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 56 poz. 506 z późn. zm.) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Innowacja pedagogiczna „Jestem Łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem” to innowacja metodyczna, która przewiduje wykorzystywanie metod aktywizujących ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu. Zakłada współpracę z instytucjami, środowiskiem, ekspertami z różnych dziedzin oraz przewiduje organizowanie „wypraw edukacyjnych” do wybranych krajów europejskich z wykorzystaniem technik multimedialnych.