Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

Od 01.09.2018 roku w naszym przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Przedszkolna podróż po krainie wartości” opracowany przez Agatę Popławską. Jest to kontynuacja działań w oparciu o wypracowane wspólnie przez dzieci, rodziców i pracowników przedszkola najważniejsze wartości uznane za fundament pracy placówki. Celem projektu jest zaszczepienie w każdym z naszych wychowanków zasad, którymi będą kierować się w życiu, po to, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Rozpoczynając podróż po wartościach każdy przedszkolak otrzyma „Paszport", który będzie mu towarzyszył w trakcie zdobywania kolejnych umiejętności związanych z omawianą wartością. W myśl pedagogiki planu daltońskiego dzieci będą same dokonywały autorefleksji poprzez stworzenie lapbook’a – teczki swoich przemyśleń.


Od 01.09.2018 r. została rozpoczęta realizacja innowacji pedagogicznej (w grupie pomarańczowej) „Zobacz, jaki jestem samodzielny”, która została opracowana przez Elizę Piątkowską w oparciu o założenia pedagogiki planu daltońskiego. Jest to innowacja organizacyjno-metodyczna. Stanowi uzupełnienie realizowanej w przedszkolu innowacji Freblowskiej, jest zgodna z obowiązującą podstawą programową i koncepcją pracy przedszkola.

Podążając za naturalnymi predyspozycjami dziecka stwarzamy mu możliwość do podejmowania takich działań, które będą sprzyjały temu, aby przedszkolak stawał się coraz bardziej samodzielny, potrafił współpracować z innymi dziećmi, uczył się odpowiedzialności za podejmowane działania i rzeczy, z których korzysta.

W odniesieniu do założeń planu daltońskiego sala grupy jest systematycznie wyposażana w kolejne elementy mające na celu ułatwienie dzieciom organizacji i podejmowania działań samodzielnie. Przedszkolaki mają tablicę obecności, dyżurów, współpracy w parach, plan dnia z podziałem na kolory dni tygodnia, zegar ułatwiający zrozumienie upływu czasu oraz sygnalizator (praca samodzielna, w parach, w zespołach) i tygodniową tablicę zadań. Pracują w oparciu o instrukcje, które mobilizują przedszkolaki do wykazania własnej inicjatywy. Na regałach zostały umieszczone fotografie, które ułatwiają dzieciom utrzymywanie porządku


Od 01.03.2018 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna według KONCEPCJI PEDAGOGICZNEJ FRIEDRICHA FROEBLA oraz PROGRMU WYCHOWANIA PREDSZKOLNEGO„DAR ZABAWY” autorstwa Ilony Ofis - Korowczyk i Agaty Popławskiej.

Jest to innowacja metodyczno – organizacyjno - programowa w myśl której dominującym materiałem rozwojowym w pracy z dzieckiem są tzw. „Dary zabawy”. Ich prostota i symbolika inspiruje do działania a tym samym wpływa na rozwój wyobraźni, języka, pamięci, pozwala na odtwarzanie własnych doświadczeń angażując przy tym emocje.

Praca z wykorzystaniem darów  daje każdemu dziecku możliwość odkrywania i kształtowania swoich kompetencji oraz rozwijania indywidualnego potencjału. Na zajęciach wg założeń innowacji unika się schematu „wszyscy robią to samo, w tym samym czasie, w ten sam sposób”.

Proponowane w koncepcji rozwiązania organizacyjne sprzyjają rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, pełnienia odpowiedzialności za zadanie, słuchania siebie nawzajem i samodzielności.


Od 01.03.2017 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Jestem Łodzianinem Polakiem i Europejczykiem” autorstwa Ilony Ofis ‑ Korowczyk i Iwony Ludwickiej.

Wymieniona innowacja w opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo z dnia 23.01.2017 r. ŁKO.WNP.5361.4.2017.EOG) spełnia wymagania wynikające z § 4 ust.3  rozporządzenia MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 56 poz. 506 z późn. zm.) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Innowacja pedagogiczna „Jestem Łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem” to innowacja metodyczna, która przewiduje wykorzystywanie metod aktywizujących ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu. Zakłada współpracę z instytucjami, środowiskiem, ekspertami z różnych dziedzin oraz przewiduje organizowanie „wypraw edukacyjnych” do wybranych krajów europejskich z wykorzystaniem technik multimedialnych.