Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Program WFOŚiGW

„Rycerze recyklingu segregują i przetwarzają odpady” - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Autorki programu:

  • Eliza Piątkowska
  • Agata Popławska

Koszt całkowity zadania: 26.080,00

Dotacja: 23.324,00

Wkład własny: 2.756,00

O projekcie:

Realizacja projektu edukacji ekologicznej ma służyć wzbogaceniem wiedzy dzieci na temat problemu globalnego jakim jest zaśmiecanie środowiska oraz wyrabianiu postaw i nawyków służących jego ochronie.  Zakupione w ramach projektu różnorodne pomoce dydaktyczne pomogą nauczycielom w ciekawy sposób wprowadzić dzieci w tematykę segregacji i recyklingu, uatrakcyjnić zajęcia oraz skutecznie realizować wyznaczone cele poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dzieci. Zaangażowanie w projekt rodziców pozwoli na ujednolicenie działań przedszkole – dom, a tym samym wdroży potrzebę segregacji w codzienne działania.  Dzięki ciekawym zajęciom plastycznym, dzieci nauczą się wykorzystywać skrawki papieru, resztki różnych materiałów w pracy twórczej, przez co oprócz przetwarzania odpadów, pobudzona będzie ich wyobraźnia. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą dokumentowane na stronie internetowej przedszkola, facebooku przedszkola i w kronice przedszkolnej.  

Nadrzędnym aspektem społecznym projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez właściwą segregację odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych.  Wdrażana metoda projektu pozwoli dzieciom na samodzielne dochodzenie do wiedzy oraz wyrabianie nawyku właściwej segregacji, a tym samym wykształcenie postawy proekologicznej. Udział w warsztatach i wycieczkach pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia środowiska oraz istotę przetwarzania odpadów. Będą mogły poznać właściwe dla siebie pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych oraz przekonać się, że danie im kolejnego zastosowania może być wspaniałą zabawą. Ważne w wymiarze społecznym jest zaangażowanie do udziału w działaniach proekologicznych wszystkich pracowników przedszkola, rodzin naszych wychowanków oraz dzieci z innych placówek znajdujących się na osiedlu Retkinia, zmierzające do zmiany postaw   i nawyków gwarantujące zmniejszenie ilości generowanych odpadów i ich właściwą segregację. Ponieważ program zakłada tworzenie upominków i kartek, zaproszeń oraz ulotek dla społeczności lokalnej, segregacja odpadów i recykling będą promowane jeszcze szerzej,   a dzieci nauczą się jak w łatwy sposób, bez nakładu finansowego sprawić radość innemu człowiekowi i kreatywnie spędzić czas.

Modelowa domowa sortownia odpadów – warsztaty porządkujące wiedzę o sortowaniu odpadów. Pokazanie praktycznych sposobów jak w domu segregować odpady i właściwie je przygotować. Robale i inne takie czyli jak sama przyroda przetwarza odpady biodegradowalne – warsztaty. Wszystkie dzieci ...