Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

Lp.

Godziny

Sytuacje edukacyjne

 

1.

600- 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna z dziećmi.

2.

800- 815

Prace porządkowe w sali, ćwiczenia lub zabawy poranne.

 

3.

815- 900

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Śniadanie - rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

4.

900- 1000

Zajęcia edukacyjne - podjęcie aktywności poznawczej (językowej, matematycznej, przyrodniczej), podjęcie aktywności artystycznej (plastycznej, muzycznej, technicznej) - Spotkanie w kole, aktywność dzieci w grupach zabawowo – zadaniowych (kącik gospodarczy – G, kącik twórczy – T, kącik darów – D, kącik badawczy – B).

Zajęcia z religii.

5.

1000- 1030

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Zabawy z językiem angielskim.

 

6.

1030 – 1145

Spacery na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, tropiące, prace ogrodnicze i porządkowe.

 

7.

1145 - 1230

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Obiad - rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.

1230- 1300

Zabawy relaksacyjne, muzykoterapia, bajko-terapia.

9.

 

1300- 1330

Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne – wspieranie, korygowanie rozwoju dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczna PPP

10.

1330- 1415

Obserwacja, diagnoza. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy, gry na świeżym powietrzu.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia informatyczne z kodowaniem 1x w tygodniu,
  • projekt muzyczno-instrumentalny 1 x w tygodniu.

11.

 

1415- 1500

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek- rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.

1500- 1700

Gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Rozmowy indywidualne inicjowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.