Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

Lp.

Godziny

Sytuacje edukacyjne

 

1.

600- 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna z dziećmi.

2.

800- 815

Prace porządkowe w sali, ćwiczenia lub zabawy poranne.

 

3.

815- 900

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Śniadanie - rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

4.

900- 1000

Zajęcia edukacyjne - podjęcie aktywności poznawczej (językowej, matematycznej, przyrodniczej), podjęcie aktywności artystycznej (plastycznej, muzycznej, technicznej) - Spotkanie w kole, aktywność dzieci w grupach zabawowo – zadaniowych (kącik gospodarczy – G, kącik twórczy – T, kącik darów – D, kącik badawczy – B).

Zajęcia z religii.

5.

1000- 1030

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Zabawy z językiem angielskim.

 

6.

1030 – 1145

Spacery na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, tropiące, prace ogrodnicze i porządkowe.

 

7.

1145 - 1230

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Obiad - rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.

1230- 1300

Zabawy relaksacyjne, muzykoterapia, bajko-terapia.

9.

 

1300- 1330

Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne – wspieranie, korygowanie rozwoju dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczna PPP

10.

1330- 1415

Obserwacja, diagnoza. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy, gry na świeżym powietrzu.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia informatyczne z kodowaniem 1x w tygodniu,
  • projekt muzyczno-instrumentalny 1 x w tygodniu.

11.

 

1415- 1500

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek- rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.

1500- 1700

Gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Rozmowy indywidualne inicjowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.