KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli 2020/2021

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w miesiącu sierpniu nie odbędą się w naszej placówce
spotkania adaptacyjne.  

Jednak zależy nam, aby każde dziecko było przygotowane do przekroczenia progu przedszkola, dlatego pozwalamy sobie tą drogą skierować do Państwa kilka naszych sugestii, które ułatwią trudny proces adaptacji. 

ADAPTACJA 2020/2021


Informujemy, że Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej z powodu braku wolnych miejsc.


KOMUNIKAT DYREKTORA PM nr 173

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r. Termin ten jest również obowiązkowy dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w PM nr 173
w roku szkolnym 2020 / 2021.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 173 na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do niego celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.


OD 27 MAJA OD GODZ. 15:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 173 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie po uzyskaniu w dniu 27 maja 2020 o godz. 15.00 wyników rekrutacji
o zakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 173 zobowiązani są zalogować się na swoje konto
w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Dla rodziców/opiekunów prawnych została udostępniona instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do placówki. Instrukcja dostępna jest na stronie https://lodz.formico.pl, w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja"

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia
kandydata do naszej placówki.


Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

rozpocznie się 4 maja 2020 r. od godz. 8.00 i potrwa do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczamy w poniższym linku.

Harmonogram rekrutacji

Elektroniczne zasady postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

KOMUNIKAT DYREKTORA PM173 


Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego


Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl 

Drodzy Rodzice,

aby ułatwić Państwu skuteczne zrealizowanie procesu rekrutacji, który w tym roku jest TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ proszę o zapoznanie się zasadami i harmonogramem rekrutacji oraz filmem instruktażowym, który przeprowadzi Państwa przez rejestrację w systemie: 

1.link do zakładki NABÓR DO PRZEDSZKOLI

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/


2. link do FILMU INSTRUKTAŻOWEGO dla rodziców dotyczącego rekrutacji

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_przedszkola.mp4
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów