Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

Terminarz rekrutacji 2023/2024

Strona internetowa dla Rodziców


Drodzy Rodzice,  

W celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zapisem dziecka do naszego przedszkola, prosimy o wypełnienie, podpisanie poniższych dokumentów przez obojga Rodziców i dostarczenie ich w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, jednak nie później niż do 08 września 2023 r.  

INFORMACJA/UMOWA   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  

WNIOSEK O UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z RELIGII – dla dzieci 5-6 letnich 

ZGODY RODZICÓW  

ZGODA NA KONTO OFFICE 

Dodatkowo Rodzice DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wydrukowanych dokumentów wypełnionych w elektronicznym systemie NABÓR tj. : 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAZNACZONE KRYTERIA 


UWAGA RODZICE  

W dniach 29, 30 i 31 sierpnia o godz. 17.00 odbędą się SPOTKANIA ADAPTACYJNE dla wszystkich dzieci 3-4 letnich, przyjętych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024.   

Z uwagi na ograniczenia lokalowe każde dziecko może przyjść pod opieką TYLKO jednego rodzica/opiekuna prawnego. Podczas spotkania dzieci będą miały okazję poznać nauczycielki oraz zintegrować się z kolegami i koleżankami z grupy, a Państwo uzyskacie niezbędne informacje związane z pobytem dziecka w przedszkolu. 

Prosimy o zabranie dla dzieci obuwia na zmianę.   

Podczas spotkań adaptacyjnych dyżur będzie pełniła Pani Intendent, u której każdy z Państwa będzie mógł zakupić kartę magnetyczną, umożliwiającą wejście na teren placówki.   

Karta pozwoli również na korzystanie z systemu „Przedszkolak”, w którym zapisywana będzie godzina wejścia i wyjścia dziecka z placówki. W systemie uzyskają Państwo informację nt. wysokości opłat za przedszkole (czas pobytu i wyżywienie).   

Koszt zakupu ww. kart:  

dwie pierwsze – po 15 zł,   

kolejne po 10 zł.   

Prosimy o przygotowanie kwoty adekwatnej do ilości zakupionych kart.   

Karta będzie aktywna przez cały pobyt dziecka w przedszkolu.  

Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej. 


Drodzy Rodzice, 

Aby dopełnić formalności związanej z zapisem dziecka na miesiąc wakacyjny - SIERPIEŃ, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów oraz dostarczenie do przedszkola w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus następujących załączników: 

  1. Wniosku wydrukowanego z systemu Nabór
  2. Informacji zapisu dziecka do przedszkola 
  3. Regulamin korzystania z wyżywienia 
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka - dzieci nie uczęszczające do PM 173  

Niedostarczenie ww. dokumentów w podanym wyżej terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca w miesiącu SIERPNIU. 

Przyprowadzenie dziecka bez ww. dokumentów wiążę się z nieprzyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.


Zapraszamy na dni otwarte

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków
i ich rodziców na dzień otwarty w naszym przedszkolu 14.04.2023 r. – piątek w godzinach 09:30 – 11:30 

Podczas spotkania planujemy dla dzieci wiele atrakcji: 

  • program artystyczny prezentowany przez przedszkolaków,  
  • wspólne zabawy grupowe, zabawy z muzyką, prace plastyczne, zabawy z kodowaniem.

W tym czasie rodzice będą mieli okazję poznać kadrę pedagogiczną, rozkład dnia, poznać ofertę edukacyjną oraz zwiedzić placówkę. Postaramy się również odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania. 
Spotkanie to ułatwi Państwu podjąć decyzję związaną z wyborem przedszkola dla swojego dziecka.

Zaczynamy punktualnie o 9:30. Dla dzieci prosimy zabrać obuwie na zmianę.

Serdecznie zapraszamy.