KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kącik rodzica


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy Rodzice,
poniżej zamieszczamy wykaz placówek przedszkolnych pracujących w miesiącu lipcu i sierpniu.
 

WSZYSTKIE GRUPY


Obrazek świąteczny z pisankami. Życzenia Świąteczne.


WSYSTKIE GRUPY


Wspólnie zadbajmy o zdrowie i kondycję dzieci! 

Nasze przedszkole bierze udział w badaniu Sportowej Akademii Veolia Junior pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”. Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line. Jej uzupełnienie powinno zająć około 15 minut.   

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem: ankieta . Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie.  


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy rodzice,

ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców związanych z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid - 19, 

w dniach 27 marca do 9 kwietnia 2021r. zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze, 
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

oraz sprawowanie opieki nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

(Rozporządzenie MEiN z 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

W związku z tym, prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki nad dziećmi w naszym przedszkolu spełniające powyższe kryteria o informację zwrotną na e-mail przedszkola ( kontakt@pm173.elodz.edu.pl )

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.


WSZYSTKIE GRUPY


Plakat Kolorowe Skarpetki


WSZYSTKIE GRUPY


DRODZY RODZICE

Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają w dniach 18 - 25 marca 2021 r. „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022”.

Niezłożenie Deklaracji w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją rodzica/prawnego opiekuna z miejsca w naszym przedszkolu, w kolejnym roku szkolnym tj. od dnia 01 września 2021 r.

Bardzo prosimy o pobranie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wypełnienie jej, podpisanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów i dostarczenie do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do naszego przedszkola.  

Dziękujemy 


WSZYSTKIE GRUPY


Szanowni rodzice, kochane dzieci,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Moje prawa" organizowanym przez nasze nauczycielki. Konkurs jest częścią projektu jaki w tym roku szkolnym jest realizowany w przedszkolu pt. "Moje prawa", który ma na celu uświadamianie dzieciom ich praw by mogły czuć się bezpiecznie w dzisiejszym świecie.

Udział w konkursie zostaje przedłużony do 31.03.2021r.

Regulamin

Zgody


WSZYSTKIE GRUPY


Szanowni Państwo,

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą składane w dniach 18-25 marca 2021r.


WSZYSTKIE GRUPY


Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach 01 -08 marca 2021r. 

Przedszkole zawiesza zajęcia stacjonarne we wszystkich grupach.

W tym czasie placówka będzie procowała w trybie zdalnym.

Komunikat

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 


GRUPY CZERWONA I NIEBIESKA


W związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dzieci z grupy czerwonej i niebieskiej, które miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną zostają objęte kwarantanną do 8 marca 2021r.

Rodzice dzieci z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, zostali indywidualnie powiadomieni przez nauczycielki telefonicznie.   

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach 01 -08 marca 2021r. w grupie czerwonej i niebieskiej zawiesza się zajęcia stacjonarne. 

W tym czasie grupa czerwona i niebieska będzie procowała w trybie zdalnym.

WSZYSTKIE GRUPY


Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach 17 -19 lutego 2021r. 

Przedszkole zawiesza zajęcia stacjonarne we wszystkich grupach.

W tym czasie placówka będzie procowała w trybie zdalnym.

Komunikat

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy Rodzice

Bal karnawałowy już za nami. Chcemy Państwu bardzo podziękować za zaangażowanie i kreatywność w przygotowaniu strojów karnawałowych z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Ogromnym wyzwaniem było wybranie laureatów ogłoszonego dla Rodziców konkursu. Chcielibyśmy wyłonić więcej zwycięzców, ale zgodnie z regulaminem możemy wskazać tylko po jednej osobie z grupy. Jednak zaznaczamy, że każdy ze strojów był wyjątkowy. Dzieci wspaniale się w nich prezentowały i bawiły.

Kierując się nie tylko kreatywnością w przygotowaniu, ale również funkcjonalnością w użytkowaniu przez dziecko wyróżniliśmy następujących rodziców:

w gr. żółtej Weroniki T.

w gr. czerwonej Mai B.

w gr. zielonej Antek K.

w gr. niebieskiej Nicol K.

w gr. pomarańczowej Kuby D. 

w gr. fioletowej Nadii M.

Wymienieni Rodzice otrzymają nagrodę rzeczową w postaci pendrive finansowaną ze środków WFOŚiGW w ramach realizacji projektu "Rycerze recyklingu segregują i przetwarzają odpady".

Gratulujemy i zachęcamy do dalszej współpracy przy realizacji projektu.


GRUPY: ŻÓŁTA, CZERWONA, POMARAŃCZOWA


W związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników, dzieci z grupy żółtej, czerwonej i pomarańczowej, które miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną zostają objęte kwarantanną do 18 lutego 2021r

Rodzice dzieci z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, zostali indywidualnie powiadomieni przez nauczycielki telefonicznie.   

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach 10 -18 lutego 2021r. w grupie żółtej, czerwonej i pomarańczowej zawiesza się zajęcia stacjonarne. 

W tym czasie grupa żółta, czerwona i pomarańczowa będzie procowała w trybie zdalnym.

KOMUNIKAT PPIS


WSZYSTKIE GRUPY


Szanowni Rodzice

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 17.30 (wtorek) zapraszamy do udziału w zebraniach grupowych, podsumowujących pierwsze półrocze, które ze względu na wymogi sanitarne odbędą się online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS dostępnej w ramach konta Office 365.


WSZYSTKIE GRUPY


Szczepienia przeciw Covid-19

Drodzy Rodzice w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz rozpoczęciem szczepień przeciw Covid-19 prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi Inspekcji Sanitarnej

Źródło informacji o szczepieniach przeciwko #COVID19.

Strona internetowa: gov.pl/szczepimysie

Informacje o szczepionce 

Film- szczepienia 

Informacje na temat szczepień 

Film- prof. Anna Piekarska  


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

W związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników,

dzieci z grupy niebieskiej, które miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną zostają objęte kwarantanną 

do 14 lutego 2020r

Rodzice dzieci z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, zostali indywidualnie powiadomieni przez nauczycielki telefonicznie.   

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

w dniach 8 -12 lutego 2021r. w grupie niebieskiej zawiesza się zajęcia stacjonarne. 

W tym czasie grupa niebieska będzie procowała w trybie zdalnym.

KOMUNIKAT

Poniżej informacje nt. zasiłku opiekuńczego 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-14-lutego


WSZYSTKIE GRUPY

jeden procent

Szanowni Rodzice,
prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych

o włączenie się w akcję 1% dla Przedszkola 173 w Łodzi.

Można to uczynić przekazując kwoty 1% na rzecz
Fundacji Młodzi Młodym. Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane dla naszego Przedszkola.

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) w:

części J poz. 123 Wniosek o przekazanie 1% należy wpisać numer
KRS 0000270261

części K poz. 125 Cel szczegółowy 1%
PM 173 ŁÓDŹ 8118


WSZYSTKIE GRUPY


 

Regulamin

Zgoda

Klauzula informacyjna


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+


WSZYSTKIE GRUPY


Zapraszamy Rodziców dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie na recyklingowy strój karnawałowy. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin


WSZYSTKIE GRUPY


dziadkowie

Drodzy Rodzice, 

Nagrania przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach, odbędą się w następujących terminach: 

 • Grupy: niebieska, fioletowa – 26.01.2021r.(wtorek)
 • Grupy: żółta, czerwona, zielona, pomarańczowa – 27.01.2021r. (środa)

Prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane w odświętny strój.


WSZYSTKIE GRUPY


balony

Szanowni Rodzice,

W tym roku w ramach realizacji projektu "Rycerze recyklingu segregują i przetwarzają odpady" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w dniu 5 lutego odbędzie się "Recyklingowy bal karnawałowy". Podczas balu odbędzie się pokaz strojów karnawałowych wykonanych z surowców wtórnych.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby już teraz pomyśleli Państwo o strojach dla swoich dzieci zgodnych z ideą balu. Chociaż bal jest wydarzeniem organizowanym z myślą o dzieciach, chcemy również docenić Państwa udział w przygotowaniu recyklingowych przebrań. Podczas balu zostanie rozstrzygnięty konkurs dla rodziców na najbardziej efektowny,
a zarazem praktyczny strój. Przewidujemy nagrody dla wyróżnionych rodziców - po jednej na każdą grupę. Szczegółowy regulamin konkursu przedstawimy Państwu wkrótce.

Harmonogram balu:

grupy: żółta, czerwona, zielona o  godz. 9.30

grupy: niebieska, pomarańczowa, fioletowa o godz. 11.00


WSZYSTKIE GRUPY


dziadkowie

Drodzy Rodzice, 

Nagrania przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka zostaną udostępnione Państwu w aplikacji TEAMS
29 stycznia 2021r. O terminach wykonania nagrań w poszczególnych grupach, powiadomimy Państwa wkrótce.


WSZYSTKIE GRUPY


Świąt prawdziwie świątecznych, 

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. 

Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda 

i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia wszystkim Dzieciom i Ich Rodzicom 

życzy: 

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy Rodzice,

nasze przedszkole bierze udział w kampanii społecznej "Idą święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj". Zachęcamy wszystkich Rodziców do włączenia się w to działanie poprzez przygotowanie / wypisanie wraz z dzieckiem kartki świątecznej i wrzucenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola. Na kartki czekamy do 18 grudnia. Zostaną one po weekendowej kwarantannie przekazane podopiecznym Domu Samotnej Matki w Łodzi oraz Domu Samopomocy w Stargardzie.

Idą Święta


GRUPA POMARAŃCZOWA


Drodzy Rodzice Dzieci z grupy pomarańczowej,

w piątek 18.12.2020r. o godzinie 10.30 odbędzie się "Pasowanie na Starszaka” sześciolatków z grupy pomarańczowej oraz "Pasowanie na Przedszkolaka" nowoprzyjętych dzieci z naszej grupy. 
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane w odświętny strój.
Po uroczystości zostanie udostępniona Rodzicom fotorelacja z uroczystości.


WSZYSTKIE GRUPY 


Drodzy Rodzice, 

Nagrania przedstawień świątecznych w poszczególnych grupach, odbędą się w następujących terminach: 

 • grupa żółta 17.12.2020r. (czwartek) godz. 9.30 
 • grupa czerwona 18.12.2020r godz. (piątek) godz. 10.00 
 • grupa zielona 18.12.2020r. (piątek) godz. 11.00
 • grupa niebieska 17.12.2020r.(czwartek) godz. 11.00 
 • grupa pomarańczowa 16.12.2020r. (środa) godz. 11.00
 • grupa fioletowa 16.12.2020r.(środa) godz. 11.30 

Prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane w odświętny strój.  


GRUPA ŻÓŁTA
Drodzy Rodzice Dzieci z grupy żółtej,
w poniedziałek 07.12.2020r. odbędzie się "Pasowanie na Przedszkolaka". 
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane w odświętny strój. Po uroczystości zostanie udostępniona Rodzicom fotorelacja.
GRUPA FIOLETOWA
Drodzy Rodzice Dzieci z grupy fioletowej,
we wtorek 08.12.20r. o godzinie 11.00 odbędzie się ,,Pasowanie na Starszaka”.
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane w odświętny strój. Po uroczystości zostanie udostępniona Rodzicom fotorelacja.
GRUPY: CZERWONA I ZIELONA
Drodzy Rodzice Dzieci z grup czerwonej i zielonej,
w piątek 04.12.2020r. o godzinie 10.00 odbędzie się ,,Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci z grupy czerwonej oraz nowoprzyjętych dzieci z grupy zielonej. Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane w odświętny strój.
Po uroczystości zostanie udostępniona Rodzicom fotorelacja.
WSZYSTKIE GRUPY
Drodzy Rodzice,
uroczyste Spotkanie Wigilijne dla dzieci odbędzie się 21 grudnia w godz. 13:30 - 15:00. 
Spotkanie będzie połączone z wieczerzą wigilijną, w związku z tym kolejność posiłków w tym dniu zostanie zmieniona (1 - śniadanie, 2 - podwieczorek, 3 - obiad). 
Podczas spotkania, przy suto zastawionym stole wigilijnym, dzieci będą kolędować z udziałem Mikołaja oraz otrzymają grupowe prezenty gwiazdkowe.
Prosimy, aby w tym dniu ubrać dzieci w odświętne stroje.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe związane z przygotowaniem słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz zakupem prezentów gwiazdkowych.

WSZYSTKIE GRUPY


Drogie Dzieci!
Nie tylko My za Wami tęsknimy, jest ktoś jeszcze...
Zapraszamy do projekcji filmu i do zobaczenia w przedszkolu w poniedziałek 30.11.2020.
WSZYSTKIE GRUPY

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci!
Dzisiaj świętujemy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zapraszamy do projekcji filmu.
 
WSZYSTKIE GRUPY
Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach 16 -27 listopada 2020r.
Przedszkole zawiesza zajęcia stacjonarne we wszystkich grupach.
W tym czasie placówka będzie procowała w trybie zdalnym.
WSZYSTKIE GRUPY

DRODZY RODZICE! 
W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną, dużą absencją wśród pracowników naszego przedszkola, zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą (w miarę możliwości) o pozostawienie dzieci w domach do czasu ustabilizowania się sytuacji w placówce.

Przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.


GRUPA ŻÓŁTA

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS CoV-2 u jednego z pracowników, dzieci z grupy żółtej zostały objęte nadzorem epidemiologicznym (pozostanie w domu) w dniach 10-12.11.2020 r.
w ww. dniach grupa pracuje w trybie zdalnym.


WSZYSTKIE GRUPY
Drodzy Rodzice,
z przyczyn od nas niezależnych, organizacja zaplanowanego videofilmowania dzieci z okazji święta 11 listopada, nie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 9 listopada. Nowy termin organizacji uroczystości podamy w najbliższym możliwym czasie.
GRUPY: NIEBIESKA, POMARAŃCZOWA I FIOLETOWA

W związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników,
dzieci z grupy niebieskiej, pomarańczowej i fioletowej, które miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną zostają objęte kwarantanną do 12 listopada 2020r

Rodzice dzieci z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, zostali indywidualnie powiadomieni przez nauczycielki telefonicznie.  

Poniżej informacje nt. zasiłku opiekuńczego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy rodzice,
zwracamy się do Państwa z prośbą, aby wszystkie dzieci w poniedziałek (9 listopada)
oraz wtorek (10 listopada) przyszły do przedszkola ubrane w odświętny strój (elegancka bluzka/koszula, spodnie lub spódniczka).
W poniedziałek 9 listopada dzieci z każdej grupy będą uczestniczyć w nagraniu, które będzie prezentowane wszystkim dzieciom przed wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji ,,Szkoła do Hymnu".
RADA RODZICÓW
Drodzy Rodzice,
przypominamy o spotkaniu Rady Rodziców w najbliższą środę o godz. 17.00.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji TEAMS.
Serdecznie zapraszamy.
WSZYSTKE GRUPY
Drodzy Rodzice,
nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym ,,Magiczna moc bajek", którego głównym celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz dzięki temu kształtowania wartości i postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz wyrażenia zgody na udział dziecka w projekcie.
 
WSZYSTKIE GRUPY

Drodzy Rodzice,
w bieżącym tygodniu od 19 do 25 października w naszym przedszkolu organizujemy Festiwal Gier Logicznych. Tym działaniem dołączmy się do Europejskiego Tygodnia Kodowania. To cykliczne działanie, którym chcemy zwrócić uwagę na znaczenie rozwoju umiejętności logicznego myślenia i współdziałania w zespole jako wartości niezbędnych w przyszłości współczesnego dziecka. W organizacji zajęć szczególną uwagę zwrócimy na działania w oparciu o różnego rodzaju gry logiczne. 
WSZYSTKIE GRUPY

Drodzy Rodzice,
w czwartek 29 października obchodzimy w naszym przedszkolu DZIEŃ DYNI. W tym dniu mile widziany będzie pomarańczowy element w ubraniu dziecka. Zachęcamy wszystkie dzieci do przynoszenia dyni w dniach 23.10.2020 lub 26.10.2020 (dynie zostaną odstawione na 72 godziny kwarantanny).
zdjęcie dyni

WSZYSTKIE GRUPY


WSZYSTKIE GRUPY

Drodzy Rodzice,

przedstawienia teatralne wystawione przez „Teatr Pacuś”
(opłacone ze składki na Radę Rodziców odbędą się):

 • 31. 03.2021
 • 21. 05.2021

RADA RODZICÓW
Drodzy Rodzice,
serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 23.09.2020r. o godzinie 17.00.
Zebranie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji Teams. Dzień wcześniej otrzymają Państwa link aktywacyjny. 

WSZYSTKIE GRUPY


Szanowni Rodzice
Zapraszamy do udziału w zebraniach, które ze względu na wymogi sanitarne odbędą się w sposób zdalny. Zebrania odbędą się w aplikacji TEAMS dostępnej w ramach konta Office 365. Szczegółowa instrukcja, w jaki sposób wziąć udział w zebraniu zostanie przesłana do Państwa na maile założone dla dzieci.
Harmonogram zebrań:
grupa żółta środa 16.09.2020 godz. 17.00
grupa czerwona poniedziałek 14.09.2020 godz. 16.30
grupa zielona wtorek 15.09.2020 godz. 17.00
grupa niebieska wtorek godz. 15.09.2020 17.00
grupa pomarańczowa poniedziałek 14.09.2020 godz. 17.00
grupa fioletowa poniedziałek 14.09.2020 godz. 17.00

RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH


Drodzy rodzice,  

Prosimy o przygotowanie równo 15 zł, w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, w celu uiszczenia opłaty za kartę magnetyczną, otwierającą  drzwi przedszkola i pozwalającą na zapis w systemie  Przedszkolak -  czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

Istnieje możliwość  zakupu  większej ilości kart u pani intendentki.  

Dwie pierwsze karty – każda po 15 zł, kolejne po 10 zł. 

W przypadku zakupu większej ilości kart, prosimy przygotować adekwatną  kwotę w celu uiszczenia opłaty. 


WSZYSTKIE GRUPY


Drodzy Rodzice, 

celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zapisem dziecka do naszego przedszkola od 01.09.2020, prosimy o wypełnienie, podpisanie poniższych dokumentów  przez obydwoje Rodziców i dostarczenie do przedszkola. 

INFORMACJA/UMOWA  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

OŚWIADCZENIE 

ZGODA RODZICÓW 

Zgoda Offce

Zał. nr 1 Office

Dodatkowo Rodzice dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do załączenia wszystkich wydrukowanych dokumentów wypełnionych w elektronicznym naborze FORMICO tj. :

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA...

ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAZNACZONE KRYTERIA

W/w dokumenty prosimy  trwale spiąć  razem i w  „koszulce” wrzucić do pojemnika znajdującego się przed przedszkolem w terminie od 01 września do 10 września 2020 r. 

Prosimy również o zapoznanie się regulaminem dla Rodziców zamieszczonym poniżej 

REGULAMIN DLA RODZICÓW  

Szanowni Rodzice
poniżej przekazujemy list podpisany przez Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzatę Moskwa-Wodnicką.

WSZYSTKIE GRUPY

List do dzieci i ich rodziców: