Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Przedszkole nasze położone jest w centrum dużego osiedla Retkinia przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62, z dala od tras szybkiego ruchu. W okolicy znajduje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.

Placówka mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym, w którym znajduje się 6 przestronnych, słonecznych sal dydaktycznych wyposażonych w różnorodne kąciki tematyczne, rozbudzające zainteresowania dzieci. Wszystkie klasy wyposażone są we freblowskie pomoce dydaktyczne - Dary zabawy, jak również w materiał rozwojowy pobudzający do twórczego, kreatywnego i innowacyjnego działania. Sale doposażone są także w kąciki komputerowe i tablice interaktywne.

W  pracy z dziećmi wykorzystujemy przede wszystkim  metody aktywizujące i  motywujące do działania - ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu oraz technologie informacyjno – komunikacyjne.

Jako jedno z pierwszych przedszkoli w Łodzi w codziennej pracy wykorzystujemy nurt pedagogiki Froeblowskiej.

Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest ogród z bogatym drzewostanem, wyposażony w  sprzęty i pomoce do zajęć sportowych oraz zabaw ruchowych. Jest on enklawą odpoczynku  oraz  aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W ogrodzie przedszkolnym znajduje się również ogródek warzywny, który jest uprawiany przez dzieci. Sadzenie warzyw, obserwacja ich wzrostu, pielęgnacja a także rozkoszowanie się smakiem samodzielnie wyhodowanych roślin to jeden ze sposobów na promowanie zdrowego stylu życia.

Ponadto w ogrodzie posiadamy wyznaczone miejsce do układania mandali i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Przedszkole nie tylko zapewnia dzieciom realizację podstawy programowej, ale również udział w zajęciach dodatkowych, które są bezpłatne.

Od  roku szkolnego 2012/2013 placówka nasza realizuje projekty ekologiczne dofinansowane ze środków  WFOŚiGW, których głównym założeniem jest promowanie postaw proekologicznych, a także działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja projektów wyznacza kierunek pracy przedszkola, wspomaga realizację podstawy programowej, ukierunkowuje codzienną pracę pedagogiczną nauczycieli oraz  organizację i wyposażenie placówki.

Na terenie przedszkola znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, estetycznie podane posiłki.

W pobliżu przedszkola usytułowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 19 i 67 do których po ukończeniu przedszkola trafia większość naszych wychowanków. Daje to szansę systematycznego badania  losów naszych absolwentów  i odpowiedniego doskonalenia i modyfikowania oferty przedszkola.

Про нас

Наш дитячий садок знаходиться в центрі великого району Реткіня за адресою ал. Кард.Ст. Вишиньскєго 62, подалі від доріг. Поруч знаходиться Міський центр спорту та відпочинку, а також Палац молоді ім. Я. Тувіма.

Заклад розташований в окремому двоповерховому будинку, в якому є 6 просторих, сонячних навчальних кімнат, обладнаних різноманітними тематичними куточками, відповідно до інтересів дітей. Усі класи оснащені дидактичними матеріалами Froebel – дари ігор, а також розвиваючими матеріалами, які стимулюють творчість, креативність та винахідливість. Також кімнати обладнані комп’ютерними куточками та інтерактивними дошками.

У роботі з дітьми, ми, насамперед, використовуємо методики, які активізують та спонукають до дії – особливу увагу приділяємо методикам які мотивують творчість а також інформаційно-комунікаційним технологіям.

Наш дитячий садок один з перших в Лодзі почав використовувати педагогіку Froebel у своїй щоденній роботі.

Додатковою перевагою нашого дитячого садка є територія з різноманітним насадженням дерев, яка обладнана інвентарем та знаряддями для занять спортом а також активних ігор. Це осередок відпочинку та активного проведення часу на свіжому повітрі.

Також на території саду розташований город, який обробляють діти. Садити овочі, спостерігати як вони ростуть, доглядати та насолоджуватися смаком власноруч вирощених рослин – один із способів просування здорового способу життя.

Крім того, в нашому саду є відведене місце для створення мандал і витворів з природних матеріалів.

Дитячий садок забезпечує не лише виконання дітьми основної навчальної програми, а й участь у додаткових заняттях, які є безкоштовними.

Починаючи з 2012/2013 навчального року наш заклад реалізовує екологічні проекти, фінансовані WFOŚiGW, головною метою яких є сприяння проекологічним ставленням, а також діяльності щодо захисту природного середовища.

Реалізація проектів визначає напрямок роботи дитячого садка, підтримує виконання основного навчального плану, спрямовує щоденну педагогічну роботу вихователів, а також організацію та оснащення закладу.

У дитячому садку є кухня, де готують смачні, корисні та естетично оформлені страви.

Поруч із дитячим садком знаходяться початкові школи №19 та №67, куди після закінчення дитячого садка переходить більшість наших вихованців. Це дає можливість системно відслідковувати долю наших випускників і відповідно покращувати та змінювати діяльність дитячого садка.


Misja i wizja

Misja i wizja

Koncepcja pracy naszej placówki skłania się ku modelowi przedszkola opartego na filozofii edukacyjnej jakim jest progresywizm. Nadrzędnym celem  tej koncepcji jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do rozwoju osobistego, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i właściwym danemu dziecku tempem rozwoju. Preferuje naturalny sposób uczenia się, poprzez rozwiązywanie problemów naukowych czy społecznych z wykorzystaniem technik twórczego myślenia. Uczenie się poprzez działanie, eksperymentowanie, ze szczególnym nastawieniem na nauczanie w oparciu o metodę projektu. W filozofii tej nie tylko ważny jest rozwój intelektualny ale również  rozwój uczuciowy i społeczny poprzez stworzenie atmosfery miłości i bezpieczeństwa. Preferowane są  metody oparte na współpracy, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Rolą nauczyciela jest towarzyszenie dziecku w jego drodze i wspomaganie kiedy zajdzie taka potrzeba.

Misja

Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku wsparcie dla całościowego rozwoju, po to by w przyszłości mogło osiągnąć sukces życiowy na miarę własnych możliwości.

Wizja

Absolwenci naszego przedszkola są gotowi do podjęcia nauki w szkole, nastawieni na osiąganie celu i pokonywanie  trudności.

Nasz absolwent jest:

 • aktywny, twórczy, samodzielny i ciekawy świata,
 • potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji,
 • dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
 • chętnie współpracuje z innymi,
 • jest otwarty na potrzeby innych,
 • respektuje wartości moralne,
 • potrafi dbać o swoje zdrowie oraz otaczającą go przyrodę,
 • ma poczucie przynależności narodowej oraz europejskiej.

Місія та бачення

Місія та бачення

Концепція роботи нашого закладу спрямована до моделі дитячого садка, що базується на освітній філософії прогресизму. Головна мета цієї концепції – створити дітям найкращі умови для розвитку особистості, відповідно до індивідуальних інтересів і темпів розвитку, окремо для кожної дитині. Заклад віддає перевагу природному способу навчання, шляхом вирішення наукових або соціальних проблем із застосуванням технік творчого мислення. Навчання практичне, експериментування, з особливим акцентом на навчання за допомогою методу проектів. У цій філософії важливий не лише інтелектуальний розвиток, а й емоційний та соціальний розвиток, завдяки створення атмосфери любові та безпеки. Перевага надається методам, заснованим на співпраці та спільному пошуку рішень. Роль вчителя – супроводжувати дитину на її шляху та підтримувати її, коли виникає потреба.

Місія

Співпрацюючи з батьками, ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити підтримку для всебічного розвитку дитини, щоб у майбутньому вона могла досягти життєвих успіхів відповідно до власних можливостей.

Бачення

Випускники нашого дитячого садка готові розпочати навчання в школі, націлені на досягнення мети та подолання труднощів.

Наш випускник:

 • активний, творчий, незалежний і зацікавлений до світу,
 • вміє знайти себе в новій ситуації,
 • прагне до успіху і справляється з невдачами,
 • охоче співпрацює з іншими,
 • відкритий до потреб інших,
 • поважає моральні цінності,
 • може подбати про своє здоров'я та навколишню природу,
 • має почуття національної та європейської приналежності.

Opłaty za pobyt w przedszkolu

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 
  8.00-13.00.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł.
 3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w punkcie 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 4. Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice:
 • posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
 • tworzący rodzinne domy dziecka;
 • tworzący rodziny zastępcze.

Opłata za korzystanie z wyżywienia:

 1. Stawka żywieniowa od 1 września 2022 r wynosi:
 • śniadanie, obiad i podwieczorek – 11,00 zł
 • obiad i śniadanie lub obiad i podwieczorek – 8,80 zł
 • obiad (dwa dania plus kompot) – 6,60 zł
 • podwieczorek lub śniadanie – 2,20 zł

Opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki żywieniowej określonej w punkcie 1 oraz liczy dni korzystania z wyżywienia w danym miesiącu.

Кошти за перебування дитини в дитячому садку

Кошти за освіту і виховання дитини:

 1. Безкоштовну освіту, виховання і та догляд за дитиною в розмірі 5 годин дитячий садок проводить в годин 8.00-13.00.
 2. За кожну розпочату годину користування дошкільною освітою, протягом часу, що перевищує години безкоштовного навчання, виховання та догляду дітей, охоплених дошкільною освітою, до кінця навчального року в календарному році, в якому їм виповнюється 6 років, визначається плата 1,14 зл.
 3. Щомісячна плата дорівнює погодинній ставці, зазначеній у пункті 2, помноженій на кількість годин перебування дитини в дитячому садку поза годинами безкоштовного навчання, виховання та догляду в даному місяці.
 4. Від цієї плати повністю звільнені батьки, які:
 • Мають Карту великої родини м. Лодзь;
 • Засновники сімейних дитячих будинків;
 • Створили прийомну родину.

Кошти за харчування:

 1. Ставка за харчування від 1 вересня 2022 р. становить:
 • Сніданок, обід і підвечірок – 11,00 зл
 • Обід і сніданок або обід і підвечірок – 8,80 зл
 • Обід(дві страви і напій) – 6,60 зл
 • Підвечірок або сніданок – 2,20 зл

Плата за харчування дорівнює ставці за харчування, зазначеної в пункті 1, помноженій на кількість днів харчування в даному місяці.