Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Państwo,

Opłata za przedszkole składa się z:

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 2. Opłaty za korzystanie z wyżywienia.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 
  8.00-13.00.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł.
 3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w punkcie 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 4. Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice:
 • posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
 • tworzący rodzinne domy dziecka;
 • tworzący rodziny zastępcze.

Opłata za korzystanie z wyżywienia:

Stawka żywieniowa od 1 września 2022 r wynosi:

 • śniadanie, obiad i podwieczorek – 11,00 zł
 • obiad i śniadanie lub obiad i podwieczorek – 8,80 zł
 • obiad (dwa dania plus kompot) – 6,60 zł
 • podwieczorek lub śniadanie – 2,20 zł

Opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki żywieniowej określonej w punkcie 1 oraz liczy dni korzystania z wyżywienia w danym miesiącu.


Miesięczne opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia wnoszone są z dołu,do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola:

75 1240 1037 1111 0011 0919 2878 

podając w tytule przelewu:

 • imię i nazwisko dziecka
 • grupę, do której uczęszcza
 • kwotę z rozbiciem na godziny i żywienie

Informacja o wysokości opłat za przedszkole za dany miesiąc jest dostępna w systemie PRZEDSZKOLAK po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

Rodzice/ opiekunowie prawni korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w opłatach za posiłek dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek do dyrektora przedszkola o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy wszystkie wielodzietne rodziny do składania wniosków o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydent Miasta formularze można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.