Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Państwo,

Opłata za przedszkole składa się z:

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 2. Opłaty za korzystanie z wyżywienia.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 
  8.00-13.00.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.
 3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w punkcie 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 4. Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice:
 • posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
 • tworzący rodzinne domy dziecka;
 • tworzący rodziny zastępcze.

Opłata za korzystanie z wyżywienia:
 1. Stawka żywieniowa od 1 września 2022 r wynosi:
 • śniadanie, obiad i podwieczorek – 11,00 zł
 • obiad i śniadanie lub obiad i podwieczorek – 8,80 zł
 • obiad (dwa dania plus kompot) – 6,60 zł
 • podwieczorek lub śniadanie – 2,20 zł

Opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki żywieniowej określonej w punkcie 1 oraz liczy dni korzystania z wyżywienia w danym miesiącu.


Miesięczne opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia wnoszone są z dołu,do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola:

75 1240 1037 1111 0011 0919 2878 

podając w tytule przelewu:

 • imię i nazwisko dziecka
 • grupę, do której uczęszcza
 • kwotę z rozbiciem na godziny i żywienie

Informacja o wysokości opłat za przedszkole za dany miesiąc jest dostępna w systemie PRZEDSZKOLAK po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

Rodzice/ opiekunowie prawni korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w opłatach za posiłek dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek do dyrektora przedszkola o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy wszystkie wielodzietne rodziny do składania wniosków o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydent Miasta formularze można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Poniżej zamieszczamy wszelkie przydatne linki: